Structuur

De vakken binnen onze school worden opgesplitst in twee grote groepen:
• ASV (= Algemene en Sociale Vorming)
• BGV (= Beroepsgerichte Vorming) –> Zie ‘opleidingen’.

Een opleiding bestaat in onze school uit 4 fasen:

Observatiefase = eerste jaar.

In deze fase, die over 1 schooljaar loopt, maken de leerlingen kennis met onze 3 opleidingen. Op het einde van dit eerste jaar wordt er in overleg met de jongere en de ouders een opleidingskeuze gemaakt.

Opleidingsfase = tweede en derde jaar.

Deze fase loopt over minimum twee schooljaren. Men start met het aanleren van basistechnieken die deel uitmaken van de gekozen opleiding.

Kwalificatiefase = vierde en vijfde jaar.

Deze fase loopt over minimum twee schooljaren. Men gaat zich verder specialiseren in de technieken en vaardigheden die deel uitmaken van de opleiding. Er worden bedrijfsstages gedaan: in een eerste kwalificatiejaar drie weken en in een tweede kwalificatiejaar zes weken. De arbeidsattitudes zijn in deze fase een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Integratiefase = Alternerende beroepsopleiding (ABO).

Deze fase verloopt over één schooljaar en is geen verplichting, maar biedt voor onze jongeren een sterke meerwaarde naar tewerkstellingskansen. In deze fase krijgen de leerlingen/cursisten 2 dagen opleiding op school en 3 dagen praktijkervaring op de werkvloer.