Onze opdracht en visie

Emmaüs, ‘secundaire school op weg’, campus Machelen en Aalter is een school voor jongens en meisjes tussen 13 en 21 jaar. We zorgen binnen de campussen voor een warme, efficiënte en deskundige begeleiding voor de leerlingen. Elke leerling die bij ons school loopt is ‘buitengewoon’. De focus in onze school ligt op de mogelijkheden en de talenten van onze leerlingen.

Wij willen jongeren, met een verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotioneel probleem en/of autismespectrumstoornis, helpen om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen in onze hedendaagse maatschappij. We willen een school zijn waar een jongvolwassene met vallen en opstaan mag groeien en bloeien met de T van talent en toekomst.

Wij leren onze jongeren specifieke beroepsvaardigheden, maar werken heel nadrukkelijk ook aan de noodzakelijke arbeidsattitudes én de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid zodat dit een tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit mogelijk maakt.

Wij zijn een school die deel uitmaken van de vzw provincialaat der Broeders van Liefde. We volgen hierbij uiteraard de missie van onze inrichtende macht.

Wij willen een authentieke leef- en werkgemeenschap vormen, waar verbondenheid, dienstbaarheid, dynamiek en creativiteit de dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij een deskundige begeleiding die wij als team willen bieden.

Wij willen zorg dragen voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben om hun plaats in de maatschappij te verwerven, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht.

Een onvoorwaardelijk respect voor iedereen is onze basisgedachte. Wij geloven in de waarde en de talenten van elke jongere die bij ons, met geduld en begrip, kansen krijgt.

Kansen krijgen betekent ook leren omgaan met grenzen. Grenzen stellen en bijsturen doen we steeds vanuit onze zorg voor de individuele nood en met oog op de toekomst