^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Herstelgericht werken

In onze school hanteren we bij conflicten de visie van herstelgericht werken. Indien er problemen ontstaan in een relatie tussen leerlingen onderling of in een relatie tussen leerlingen of leerkrachten, dan wordt er telkens gezocht naar een herstelgerichte oplossing. 

Het grote doel hierbij is om na een bepaald conflict niet te blijven zitten met een onaangenaam gevoel, ongeacht of je nu dader of slachtoffer was.Terug starten met een goed gevoel en elkaar terug ontmoeten nadat de ‘figuurlijke streep’ onder het conflict is getrokken, is van cruciaal belang om zich  opnieuw goed te voelen.

De herstelgerichte werking wordt gecoördineerd door de pedagogische coördinatoren. Hij of zij is degene die beide partijen samenbrengt en het herstel met hen bespreekt.

Copyright © 2013. Vibso Leieland Rights Reserved.


Facebook youtube